Khuyến mãi

Tháng 03/2019: Tặng Miễn Phí 01 túi Canvas Nucos khi mua 01 hộp Diet & Detox 30 Gói

Nhà Thuốc Trung Sơn 12/03/2019 0 comments
Trong tháng 03,từ ngày 01-31/03/2019 Bạn sẽ được Tặng Miễn Phí 01 túi Canvas Nucos khi mua 01 hộp Diet & Detox 30 Gói tại hệ thống nhà thuốc Trung... Xem thêm

Tháng 03/2019: Tặng Miễn Phí 01 hộp Dầu gió con Ó 12ml hoặc 01 hộp Cao bạch hổ Tiger Balm khi mua hộp Bewel Heal/Liverwel/Glucowel

Nhà Thuốc Trung Sơn 12/03/2019 0 comments
Trong tháng 03,từ ngày 01-31/03/2019 Bạn sẽ được Tặng Miễn Phí 01 hộp Dầu gió con Ó 12ml hoặc 01 hộp Cao bạch hổ Tiger Balm khi mua hộp Bewel... Xem thêm

Tháng 03/2019: Tặng Miễn Phí 01 Bình nước thủy tinh cao cấp khi mua 01 hộp Orlavi Scargel và Medicosh Varicare Gel

Nhà Thuốc Trung Sơn 11/03/2019 0 comments
Trong tháng 03,từ ngày 01-31/03/2019 Bạn sẽ được Tặng Miễn Phí 01 Bình nước thủy tinh cao cấp khi mua 01 hộp Orlavi Scargel và Medicosh Varicare Gel tại hệ thống... Xem thêm

Tháng 03/2019: Tặng Miễn Phí 01 hộp chia thuốc khi mua 1 sản phẩm Blackmores bất kỳ

Nhà Thuốc Trung Sơn 11/03/2019 0 comments
Trong tháng 03,từ ngày 01-31/03/2019 Tặng Miễn Phí Ly Sứ Cao Cấp khi mua 01 hộp Colon Care hoặc Cholesterol Aid tại hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Pharma hoặc mua... Xem thêm

Tháng 03/2019: Tặng Miễn Phí 01 hộp chia thuốc khi mua 1 sản phẩm Blackmores bất kỳ

Nhà Thuốc Trung Sơn 11/03/2019 0 comments
Trong tháng 03,từ ngày 01-31/03/2019 Bạn sẽ được Tặng Miễn Phí 01 hộp chia thuốc khi mua 1 sản phẩm Blackmores bất kỳ tại hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Pharma... Xem thêm