Nhuộm Tóc

Nhuộm tóc quá trình thay đổi từ màu tóc tự nhiên, thay vào đó là màu nhuộm mới hay còn gọi là màu nhân tạo.

Xem thêm
1800 558898